17 maja 2022 r. godz. 15

Warsztat dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Rezerwacja miejsc – tel. 42 636 25 98, e – mail: klub@klubnauczyciela.com.pl

Cele:

  • pogłębienie wiedzy na temat metod i form pracy angażujących uczniów, w tym efektywnych praktyk nauczania i uczenia do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela,
  • refleksja nad planowaniem pracy z uczniami w oparciu o łączenie treści z podstawy programowej z rozwijaniem umiejętności (m.in. proinnowacyjnych oraz postaw),
  • podtrzymanie motywacji do zmiany metod i sposobów pracy z uczniami.
  • zachęcenie do budowania  bardziej efektywnego warsztatu pracy nauczyciela.

Warsztat poprowadzi Oktawia Gorzeńska

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Uczestnicy otrzymają materiały przydatne w codziennej pracy m.in. karty pracy.