16 maja 2022 r. godz. 15.00

Warsztat dla  dyrektorów i wicedyrektorów szkół.

Rezerwacja miejsc – tel. 42 636 25 98, e – mail: klub@klubnauczyciela.com.pl

Cele:

  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych – szczególnie w obszarze przywództwa i zarządzania sytuacją kryzysową.
  • pogłębienie wiedzy na temat procesu zarządzania zmianą oraz zespołem w czasach kryzysu,
  • zaprezentowanie przykładów dobrych i sprawdzonych praktyk,
  • autorefleksja uczestników oraz wytyczenie możliwych kierunków rozwoju kompetencji.

Warsztat poprowadzi Oktawia Gorzeńska

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Uczestnicy otrzymają materiały przydatne w codziennej pracy