Klub nauczyciela

ul. Piotrkowska 137/139

90 – 434 Łódź

 

tel: +42 636 25 98

e-mail: klub@klubnauczyciela.com.pl