Wracamy do tradycji przyznawania Świadectw Oryginalności dla nauczycieli, którzy w swojej pracy pedagogicznej są wyjątkowi, twórczy i zaangażowani. Na zgłoszenia czekamy do 24 maja. Świadectwa Oryginalności zostaną przyznane podczas uroczystej gali 9 czerwca. Na zwycięzców czekają nagrody.

REGULAMIN

  • Organizatorem przyznania Świadectw Oryginalności jest Klub Nauczyciela w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139;
  • Świadectwa Oryginalności w roku 2024 przyznajemy z okazji 70-lecia istnienie instytucji;
  • Celem przyznawania Świadectw Oryginalności jest promocja ciekawych i wyjątkowych działań pedagogicznych;
  • Nominowani mogą być czynni nauczyciele łódzkich instytucji oświatowych;
  • Wypełnione Karty Zgłoszeniowe należy dostarczyć w do 24 maja 2024 r.
    (od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 –  18:00) do Klubu Nauczyciela w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139 lub drogą mailową na adres klub@klubnauczyciela.com.pl;
  • Przyznania Świadectw Oryginalności na podstawie Kart Zgłoszenia  dokona jury powołane przez Organizatorów;
  • Wręczenie Świadectw Oryginalności oraz nagród z nimi związanych, nastąpi podczas uroczystej Gali 9 czerwca w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi, ul. Rojna 20.
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię, nazwisko i kontakt (nr tel. oraz mail) osoby zgłaszającej nominację
Funkcja osoby zgłaszającej nominację (np. dyrektor szkoły, nauczyciel, rodzic)
Imię, nazwisko i kontakt (nr tel. oraz mail) nominowanego
Instytucja, w której uczy lub działa nominowany
Funkcja nominowanego w instytucji (jakie zajęcia prowadzi, jakich przedmiotów naucza)
Opis oryginalności w działalności pedagogicznej