Otwarcie wystawy Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Łódzkiego “Z pamiętnika artysty” – 15 czerwca 2020 r. o godz. 18.00.

A w oczekiwaniu zapraszamy na prezentację  prac na http://zpaplodz.studiom.pl/galeria/ oraz www.facebook.com/zpappiotrkowska/

Chcemy, abyście czuli się Państwo w Klubie bezpiecznie, dlatego przypominamy, że w naszych przestrzeniach obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic, używanie środka dezynfekującego do rąk oraz zachowanie odpowiednich odległości.

PAMIĘTNIK zapis, notatka minionych chwil, spotkań, przeżyć. Dzięki pamiętnikowi możesz do nich powrócić, poczuć to, co minęło, wspomnieć miejsca i czas,  który za nami. Pamiętnik snuje historie słowem, gestem, dźwiękiem i obrazem. W przeciwieństwie do dziennika opowiada o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego. Autor pamiętnika opowiadać może nie tylko o tym jak zdarzenia przebiegały, lecz może ujawniać  również swoje stanowisko wobec nich w chwili tworzenia.

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Z pamiętnika artysty”, która jest malarską    opowieścią łódzkich artystów.

 

„ (…) Dla sztuki dni nie istnieją,

– trwają jedynie chwile wzruszeń…”

T. Makowski 1912 r.

 

Pisanie pamiętnika stanowiło ważną część życia artystów. Artyści należą do grupy osób szczególnie wrażliwych na otaczający ich świat. W wyniku obcowania z przyrodą, ciszą, drugim człowiekiem, inną kulturą czy też w zetknięciu z innym dziełem np. muzyką, literaturą, teatrem,  dzielą się swoimi przeżyciami i emocjami. Co możemy wyczytać z pamiętnika? Radość, cierpienie, samotność, melancholię, stosunek podejścia do życia, świata i ludzi. Dlatego też wielu twórców podkreśla, że ich prace są intymnym pamiętnikiem. Muzycy opowiadają dźwiękiem, poeci i pisarze słowem, aktorzy i tancerze gestem i ruchem, malarze obrazem. Pamiętniki – obrazy są więc lustrem artysty.

Swoisty pamiętnik zostawiła po sobie znana artystka Frida Kahlo. Wypadek, któremu uległa mając osiemnaście lat, na zawsze zdeterminował jej sztukę. Malowanie było dla niej walką z cierpieniem, dlatego też jej dzieła są tak bardzo osobistym i intymnym zapisem.

Pamiętnik, może być nie tylko źródłem wiedzy o życiu artysty, ale także o jego zamiłowaniach i czasach w jakich żył.  Japoński górnik, malarz i rysownik Sakubei Yamamoto, prowadził pamiętniki z życia japońskich górników, bogato ilustrowane rysunkiem i tuszem. Jego opublikowane albumy pt. „Życie w kopalniach węgla” zostały wpisane na międzynarodową listę UNESCO Pamięć Świata.

Jak wiele mówią nam obrazy o artyście, który je namalował? Dzieła Vincenta van Gogha mówią o jego fascynacji światłem na południu Francji, Clauda Moneta o pragnieniu malowania nastroju i wrażenia, Gauguina o potrzebie ucieczki od cywilizacji, Klimta wyrażają nieograniczoną swobodę twórczą, wolną od wszelkich konwencji.

Jeden z polskich artystów malarzy Tadeusz Makowski pisał pamiętniki zarówno pędzlem  jak i piórem: „Odwykłem żałować dni, które mijają, zakreślam jedynie te, które coś znaczą” (T. Makowski „Pamiętniki”). Najwięcej wpisów pochodzi z okresu, gdy artysta poszukiwał swojego indywidualnego stylu. Kiedy odnalazł  własny sposób wyrażania siebie i świata, zapis słowny zastępują obrazy.  Są one świadectwem fascynacji światem dziecka. W pamięci wielu zapisał się jako autor oryginalnych portretów dzieci.

Pamiętnik przenika osobowość i odsłania jego autora. Na ile chcieli odsłonić siebie i odkryć się przed nami artyści łódzkiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, mogą Państwo zobaczyć  na wystawie malarstwa pt. „z pamiętnika artysty”

 

„Chcę kilka słów zanotować, by mi nie uszły z pamięci. Dzień po dniu mija, wrażenia przesuwają się z wolna i giną poza świadomością, skąd wyszły. Utrwalić niczego nie można, jednak miło mi będzie kiedyś przejrzeć siebie samego jak kalendarz, w którym karty wypełnione  przypadkami dnia, jedne po drugich – podobne, bo zrodzone z jednego pnia wrażliwości nerwowej.”

 

Niech powyższe słowa z  „Pamiętnika”  T. Makowskiego będą  dla każdego twórcy zachętą do budowania i zapisywania własnych historii.  Tego Państwu życzę

kurator wystawy

Katarzyna Zbierska – Michalak