Otwarcie wystawy Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Łódzkiego „Z pamiętnika artysty” – 15 czerwca 2020 r. o godz. 18.00.

A w oczekiwaniu zapraszamy na prezentację  prac na www.facebook.com/zpappiotrkowska/

PAMIĘTNIK zapis, notatka minionych chwil, spotkań, przeżyć. Dzięki pamiętnikowi możesz do nich powrócić, poczuć to, co minęło, wspomnieć miejsca i czas,  który za nami. Pamiętnik snuje historie słowem, gestem, dźwiękiem i obrazem. W przeciwieństwie do dziennika opowiada o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego. Autor pamiętnika opowiadać może nie tylko o tym jak zdarzenia przebiegały, lecz może ujawniać  również swoje stanowisko wobec nich w chwili tworzenia.

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Z pamiętnika artysty”, która jest malarską    opowieścią łódzkich artystów.

 

„ (…) Dla sztuki dni nie istnieją,

– trwają jedynie chwile wzruszeń…”

T. Makowski 1912 r.

 

Pisanie pamiętnika stanowiło ważną część życia artystów. Artyści należą do grupy osób szczególnie wrażliwych na otaczający ich świat. W wyniku obcowania z przyrodą, ciszą, drugim człowiekiem, inną kulturą czy też w zetknięciu z innym dziełem np. muzyką, literaturą, teatrem,  dzielą się swoimi przeżyciami i emocjami. Co możemy wyczytać z pamiętnika? Radość, cierpienie, samotność, melancholię, stosunek podejścia do życia, świata i ludzi. Dlatego też wielu twórców podkreśla, że ich prace są intymnym pamiętnikiem. Muzycy opowiadają dźwiękiem, poeci i pisarze słowem, aktorzy i tancerze gestem i ruchem, malarze obrazem. Pamiętniki – obrazy są więc lustrem artysty.

Swoisty pamiętnik zostawiła po sobie znana artystka Frida Kahlo. Wypadek, któremu uległa mając osiemnaście lat, na zawsze zdeterminował jej sztukę. Malowanie było dla niej walką z cierpieniem, dlatego też jej dzieła są tak bardzo osobistym i intymnym zapisem.

Pamiętnik, może być nie tylko źródłem wiedzy o życiu artysty, ale także o jego zamiłowaniach i czasach w jakich żył.  Japoński górnik, malarz i rysownik Sakubei Yamamoto, prowadził pamiętniki z życia japońskich górników, bogato ilustrowane rysunkiem i tuszem. Jego opublikowane albumy pt. „Życie w kopalniach węgla” zostały wpisane na międzynarodową listę UNESCO Pamięć Świata.

Jak wiele mówią nam obrazy o artyście, który je namalował? Dzieła Vincenta van Gogha mówią o jego fascynacji światłem na południu Francji, Clauda Moneta o pragnieniu malowania nastroju i wrażenia, Gauguina o potrzebie ucieczki od cywilizacji, Klimta wyrażają nieograniczoną swobodę twórczą, wolną od wszelkich konwencji.

Jeden z polskich artystów malarzy Tadeusz Makowski pisał pamiętniki zarówno pędzlem  jak i piórem: „Odwykłem żałować dni, które mijają, zakreślam jedynie te, które coś znaczą” (T. Makowski „Pamiętniki”). Najwięcej wpisów pochodzi z okresu, gdy artysta poszukiwał swojego indywidualnego stylu. Kiedy odnalazł  własny sposób wyrażania siebie i świata, zapis słowny zastępują obrazy.  Są one świadectwem fascynacji światem dziecka. W pamięci wielu zapisał się jako autor oryginalnych portretów dzieci.

Pamiętnik przenika osobowość i odsłania jego autora. Na ile chcieli odsłonić siebie i odkryć się przed nami artyści łódzkiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, mogą Państwo zobaczyć  na wystawie malarstwa pt. „z pamiętnika artysty”

 

„Chcę kilka słów zanotować, by mi nie uszły z pamięci. Dzień po dniu mija, wrażenia przesuwają się z wolna i giną poza świadomością, skąd wyszły. Utrwalić niczego nie można, jednak miło mi będzie kiedyś przejrzeć siebie samego jak kalendarz, w którym karty wypełnione  przypadkami dnia, jedne po drugich – podobne, bo zrodzone z jednego pnia wrażliwości nerwowej.”

 

Niech powyższe słowa z  „Pamiętnika”  T. Makowskiego będą  dla każdego twórcy zachętą do budowania i zapisywania własnych historii.  Tego Państwu życzę

kurator wystawy

Katarzyna Zbierska – Michalak