Z życzeniami pięknej wiosny… grupa “Bez sztalugi” pod kierunkiem Agnieszki Bińczyk

Ewa Hofman

Danuta Jełowicka

Barbara Szczutkowska

Ewa Hofman

Grażyna Budziejewska – Kucina

Gabriela Kołodziejczyk

Jolanta Jędrzejczak

Aurelia Janiszewska

Anna Szymczak

Krystyna Uszpolewicz

Iwona Waszkiewicz

Krystyna Koncewicz

Liliana Bigos

Elżbieta Derejska

Aurelia Janiszewska

Anna Szymczak

Barbara Szczutkowska

Danuta Jełowicka

Ewa Hofman

Jolanta Jędrzejczak

Ewa Hofman

Grażyna Budziejewska – Kucina

Gabriela Kołodziejczyk

Iwona Waszkiewicz

Jolanta Jędrzejczak

Ewa Hofman

Krystyna Koncewicz

Krystyna Uszpolewicz

Barbara Szczutkowska

Danuta Jełowicka

Ewa Hofman

Grażyna Budziejewska – Kucina

Gabriela Kołodziejczyk

Iwona Waszkiewicz

 

Jolanta Jędrzejczak

Krystyna Koncewicz

Krystyna Uszpolewicz

Jolanta Jędrzejczak

Iwona Waszkiewicz

Ewa Hofman

Aurelia Janiszewska

Jolanta Jędrzejczak

Krystyna Uszpolewicz

Jolanta Jędzrejczak

Krystyna Uszpolewicz

Aurelia Janiszewska

Elżbieta Derejska

Ewa Hofman

Grażyna Budziejewska – Kucina

Gabriela Kołodziejczyk

Iwona Waszkiewicz

Jolanta Jędrzejczak

Krystyna Koncewicz

Aurelia Janiszewska

Iwona Waszkiewicz

Jolanta Jędrzejczak

Ewa Hofman

Krystyna Koncewicz

Jolanta Jędrzejczak

Krystyna Koncewicz