15 marca 2020 r. godz. 12.30

 

„Śnież się, w duszy mojej śnież”

Poezję Bolesława Leśmiana czytać będą: Jolanta Jackowska, Dorota Segda, Mirosław Oczkoś, Jacek Romanowski

 

Rezerwacja bezpłatnych zaproszeń w Klubie Nauczyciela – tel. 42 636 25 98 lub klub@klubnauczyciela.com.pl